Poděkování

Milí voliči, vážení naši spoluobčané,
Máme po volbách, a proto Vám všem chceme poděkovat za všechny Vaše hlasy, kterými jste podpořili naši kandidátku i jednotlivé její osobnosti. Děkujeme samozřejmě i voličům, kteří volili jiné kandidáty a nevoličům, kteří z různých důvodů letos volit nemohli, za jejich morální i fyzickou podporu v průběhu celé kampaně i voleb samotných.
Naše sdružení nezávislých kandidátů získalo dva mandáty: do nového zastupitelstva obce tedy nastupují Roman Matuška a Jaroslav Fuksa, kteří se oba v obci narodili a pochází z rodin, které v Pavlově žijí po několik generací, proto jim na stavu obce vždy záleželo a záleží.
Jsme rádi, že se do nového zastupitelstva naší obce dostaly z valné většiny zejména nové osobnosti, jejichž nezávislý přístup, objektivní pohled na věc, nové podněty a osobní názory, přinesou do vedení naší obce pozitivní změny ve prospěch všech občanů a celé naší obce a zejména konstruktivní dialog, po kterém všichni léta voláme.
Naši zastupitelé Roman s Jardou se budou v rámci nového zastupitelstva samozřejmě snažit plnit veškeré cíle, které jsme Vám, našim voličům, předložili v rámci volebního programu našeho sdružení nezávislých kandidátů v předvolebním období.

OTEVŘENOST, KOMUNIKACE a PRAVDA
nám všem přinese pozitivní ZMĚNU!

Ještě jednou díky Vám všem,
Sdružení nezávislých kandidátů Pavlov sobě
pro volby do obecního zastupitelstva obce Pavlov 2014

Naše mise & vize

Základním předpokladem úspěšného fungování a rozvoje každé obce je jasná formulace dlouhodobých cílů, tedy tvorba vize a mise jako poslání.
Naším posláním je služba veřejnosti, jež sebou přináší jako závazek specifické požadavky na naši práci.

Je tedy důležité, abychom věděli, jaké jsou potřeby všech občanů Pavlova a kam směřuje naše společné úsilí.
Nejdůležitějšími hodnotami jsou pro nás otevřenost a profesionalita.

Podívejte se na pár vybraných fotografií ze sobotního setkání.

Jak se vám líbí současný stav obce? Změňme to! Volte otevřenost, pravdu, slušnost!

Představujeme vám náš Volební program, který můžete diskutovat i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kdo jsme

Jsme skupina nezávislých občanů Pavlova, kterým není lhostejný osud a budoucnost obce, v níž se svými rodinami žijí, a proto jsme se společně dohodli na sestavení kandidátky pro podzimní obecní volby jako Sdružení nezávislých kandidátů. Většina z nás se v obci narodila, anebo navíc pochází z rodin, které v Pavlově žily a hospodařily po několik generací, a jejímž členům na stavu obce vždy záleželo a záleží. V našich rodinách roste nová generace v podobě našich dětí, ale také zde pracuje či užívá zaslouženého odpočinku generace našich rodičů. Kromě kandidátů do obecního zastupitelstva do naší skupiny patří i příslušníci dalších starousedlických rodů a přistěhovaných rodin; našimi podporovateli jsou občané produktivního věku, živnostníci, podnikatelé, a další.

naši kandidáti:

Petr Kříž Roman Matuška
Jaroslav Fuksa Daniel Macháček
Karel Bartůněk ml. Petr Miškovský
Veronika Slanařová Daniela Chmelíková
Filip Matuška  

Co chceme

Chceme zajistit otevřenost vůči občanům: budeme naslouchat jejich potřebám, brát v potaz jejich návrhy a nápady, poskytovat aktuální a pravdivé informace.
Chceme diskutovat otevřeně o všem, co život v obci ulehčuje či naopak ztěžuje, podporovat nápady jak takové nedostatky odstranit.
Chceme řídit obec v zájmu všech občanů, a nepodléhat soukromým zájmům a diktátu jednotlivce.
Chceme budovat obec 21. století, obec, kde je zdravé, příjemné a zejména funkční prostředí pro všechny generace.

Chceme zajistit transparentní fungování obecního zastupitelstva: budeme dbát na kvalitní a profesionální práci úřadu, na práci výborů a komisí.
Chceme vést transparentní hospodaření obce: zpracujeme kvalitní a realistický dlouhodobý plán investic, vytvoříme jasnou koncepci rozvoje obce, budeme klást důraz na racionální využívání finančních prostředků a maximální využívání možností dotací.
Chceme podporovat spolupráci obce se všemi dobrovolnými organizacemi.
Chceme podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, ze kterého těží především občan.

Jednoduše chceme dát lidem vše, co má být samozřejmostí, ale co dosud vedení obce nemělo snahu občanům poskytnout! Volební program

Dokumenty

Fotografie ze třetího předvolebního setkání - usedlost u Bartůňků

Jak se vám líbí? aneb co zde dokázalo dosavadní vedení obce......

Pozvánka na třetí předvolební setkání 4.10.2014

Fotografie z druhého předvolebního setkání - trať Ve Skále

Rozhodnutí registračního úřadu - registrace kandidátní listiny SNK "Pavlov sobě"

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů "Pavlov sobě"

Pozvánka na druhé předvolební setkání 23.8.2014

Kandidátní listina SNK "Pavlov sobě"

Oznámení pověřeného obecního úřadu (podávání kandidátních listin) a Oznámení registračního úřadu (počty podpisů)

Vyhlášení termínu voleb Rozhodnutím prezidenta republiky (na dny 10. a 11.10.2014)

Pozvánka na první předvolební setkání 29.6.2014

Kontakt

Sdružení nezávislých kandidátů Pavlov sobě,
volby do obecního zastupitelstva podzim 2014
obec Pavlov (okres Kladno)
e-mail: kandidati@pavlovsobe.cz
Jméno
E-Mail

Komiks

 1. I. díl

  Komix 01
 2. II. díl

  Komix 02
 3. III. díl

  Komix 03
 4. IV. díl

  Komix 04
 5. V. díl

  Komix 05
 6. VI. díl

  Komix 06
 7. VII. díl

  Komix 07
 8. VIII. díl

  Komix 08
 9. IX. díl

  Komix 09
 10. X. díl

  Komix 10